Wonderlijk Gemaakt

Seksuele vorming vanuit een christelijke levensvisie

Onze visie

Lichamelijke veranderingen, normen en waarden, weerbaarheid en seksualiteit in onze maatschappij: Wonderlijk Gemaakt leert kinderen en jongeren op een goede manier om te gaan met seksualiteit. Met de Bijbel als richtlijn en verwondering richting de Schepper en richting elkaar.

Nieuwe methode Wonderlijk Gemaakt basis

Meld je direct aan voor de nieuwe methode voor het basisonderwijs! Of lees hier eerst meer informatie!